Seachtain na Gaeilge:

Bhì ceolchoirm sa scoil De Màirt. Bhì na pàistì ag canadh, ag seinm ceol, ag damhsa, ag dèanamh dràmaìochta agus go leor rudaì eile. Bhì an craic agus spraoi againn.

IMG_3077IMG_3073

IMG_3072IMG_3071IMG_3070IMG_3082IMG_3085IMG_3066IMG_3065IMG_3059IMG_3061IMG_3060IMG_3051IMG_3052IMG_3054IMG_3056IMG_3035

IMG_3037 IMG_3038 IMG_3039 IMG_3040 IMG_3042 IMG_3043 IMG_3044 IMG_3045 IMG_3046 IMG_3047